ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်တို့အကြား ကွာခြားချက်မှာ မည်သည့်အရာနည်း။

ခရစ်ယာန်, နောက်ဆုံးသောကာလ, ယုံကြည်ခြင်း, အသင်းတော်

ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်တို့ ယုံကြည်သည့် ဘုရားသခင်မှာ အတူတူပင်ဖြစ်၏။ ဣသရေလလူမျိုးတို့၏ ဂျူးဘာသာတရားသည် ပညတ်တော်ကာလ၌ ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ အမှုမှ မွေးဖွားလာကြောင်းကို ဘာသာတရားသမိုင်းကို နားလည်သူများ သိကြ၏။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ ဘရင်ဂျီဘာသာနှင့် အရှေ့ပိုင်း ရှေးရိုးခရစ်ယာန် သက်ဝင်ယုံကြည်မှုတို့ အားလုံးသည် လူ့ဇာတိခံယူသော သခင်ယေရှုမှ ရွေးနုတ်ခြင်းအမှုကို ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ပေါ်ထွက်လာသည့် အသင်းတော်များ ဖြစ်ကြ၏။ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ စီရင်ခြင်းအမှုကို ဆောင်ရွက်ရန် ဘုရားသခင်သည် ဇာတိပကတိအဖြစ်ခံယူစဉ်က အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတော်ကာလမှ ခရစ်ယာန်များသည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းများကို ဖတ်ကြကာ နိုင်ငံတော်ကာလမှ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်မှ ခရစ်ယာန်များသည် ယခုအခါ နောက်ဆုံးသော ကာလတွင် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့သော နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိ၌ ပေါ်လာ၏ ကိုဖတ်ကြ၏။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ကျေးဇူးတော်ကာလ သခင်ယေရှု၏ ရွေးနုတ်ခြင်းအမှုကို လိုက်နာ၍ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်သည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် ဖြစ်သည့် တဖန် ပြန်ကြွလာသော သခင်ယေရှု၏ နောက်ဆုံးသောကာလ စီရင်ခြင်းအမှုကို လက်ခံ၏။ ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်တို့အကြား ကွာခြားချက်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ပညတ်တော်ကာလနှင့် ကျေးဇူးတော်ကာလ ဘုရားသခင်၏အမှုကို လိုက်နာ၍ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်သည် နောက်ဆုံးသောကာလ ဘုရားသခင်၏ အိမ်မှစ၍ ဘုရားသခင် ဆောင်ရွက်သော စီရင်ခြင်းအမှုကို လိုက်နာ၏။ ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်တို့အကြား ကွာခြားချက်သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် ဂျူးဘာသာတရားတို့အကြား ကွာခြားချက်နှင့် အလားတူ၏ – ကျေးဇူးတော်ကာလတွင် သခင်ယေရှုသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ ပညတ်တော် ကာလ၏အမှုကို အခြေခံကာ လူသားတို့အား ရွေးနုတ်ခြင်းအမှုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့၏။ သို့ရာတွင် ဂျူးဘာသာတရား၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၊ ကျမ်းပြုဆရာများနှင့် ဖာရိရှဲတို့က သခင်ယေရှုသည် လူ့ဇာတိကို ခံယူသော ယေဟောဝါဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ စောင့်ဆိုင်း နေခဲ့သော မေရှိယဖြစ်ကြောင်းကို မသိခဲ့ကြပါ။ ၎င်းတို့သည် ယေဟောဝါဘုရား ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့သော ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ဥပဒေများနှင့် ပညတ်များကို ခေါင်းမာစွာ စွဲကိုင်ထားခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် လူသားမျိုးနွယ်ကို ကယ်တင်ခဲ့သော ကရုဏာရှင် သခင်ယေရှုကိုလည်း လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သတ်ခဲ့ကာ ဘုရားသခင်ကို စိတ်ထိခိုက်စေခဲ့၏။ ထို့နောက် ဘုရားသခင်သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ ပညတ်တရားများကို စွဲကိုင်ခဲ့သော ဂျူးဘာသာတရား တစ်ရပ်လုံးကို စွန့်ပစ်လိုက်ကာ သူ၏ကယ်တင်ခြင်းကို တစ်ပါး အမျိုးသားတို့ဘက် လှည့်၍ပေးခဲ့၏။ ထိုတစ်ပါးအမျိုးသားတို့သည် သခင်ယေရှုကို လက်ခံကာ နောက်သို့လိုက်ပြီးနောက် ခရစ်ယာန်ဘာသာဟုလည်းခေါ်သည့် ဓမ္မသစ်ကျမ်း အသင်းတော်များကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ထိုအတောအတွင်း ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ ပညတ်တော် ကာလ ယေဟောဝါဘုရား၏ အမှုကိုသာ စွဲကိုင်လျှက် သခင်ယေရှု၏ ရွေးနုတ်ခြင်းအမှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့သော ယုဒလူတို့သည် ဂျူးဘာသာတရားကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြ၏။ ဤသည်မှနေ၍ ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်တို့ ယုံကြည်ကြသည့် ဘုရားသခင်မှာ အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးနှင့် အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည့် သခင်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို တွေ့နိုင်သည်။ လူတို့ကိုင်စွဲထားသော ဘုရားသခင်၏နာမနှင့် အမှုတို့သာ ကွဲပြားခြင်းဖြစ်သည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်သည် နိုင်ငံတော်ကာလတွင် ဘုရားသခင်၏ နာမအသစ်ကို စွဲကိုင်၍ နောက်ဆုံးသောကာလ ဘုရားသခင်ဆောင်ရွက်သော အမှုတို့ကို လက်ခံ၏။ ခရစ်ယာန် ဘာသာကမူ ကျေးဇူးတော်ကာလ ဘုရားသခင်၏နာမကို စွဲကိုင်၍ ယခင်ကာလများက ဘုရားသခင်၏ အမှုဟောင်းကို လက်ခံ၏။ ဤသည်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်တို့အကြား အရေးကြီးဆုံး ကွာခြားချက်ဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့နှစ်မျိုးစလုံး ယုံကြည်သော ဘုရားသခင်မှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးနှင့် အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းသော စစ်မှန်သည့် တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားသခင် ဖြစ်၏။ ဤသည်မှာ မည်သူမျှ ထင်ယောင်မှားစေရန် မပြုနိုင်သော၊ ငြင်းဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသော အချက်ပင်ဖြစ်၏။

များစွာသောခရစ်ယာန်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ရန် သခင်ယေရှု၏ ရွေးနုတ်ခြင်းအမှုကို လက်ခံရန်သာ လိုသည်ဟု ယုံကြည်ကြ၍ နောက်ဆုံးသောကာလ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ အမှုကို လက်ခံရန်မလိုဟု ယူဆကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အတွေးအခေါ်များသည် လုံးဝမှားယွင်း၏။ ကျေးဇူးတော်ကာလတွင် သခင်ယေရှုသည် ရွေးနုတ်ခြင်းအမှုကို ပြုခဲ့၏။ လူတို့သည် ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ကယ်တင်ခြင်း ခံရကာ ၎င်းတို့၏ အပြစ်များအတွက် ပညတ်တရား၏ အပြစ်ပေးမှုနှင့် သေဒဏ်မခံရတော့ပါ။ သို့ရာတွင် သခင်ယေရှုသည် လူသားတို့၏ အပြစ်လွှတ်ခြင်းကိုသာ ပြု၍ လူသား၏ အပြစ်များသော သဘာဝကိုကား ခွင့်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြေလွှတ်ဖြေရှင်းခြင်း မရှိပါ။ ဝင့်ဝါခြင်းနှင့် ဘဝင်မြင့်ခြင်း၊ အတ္တဆန်ခြင်းနှင့် လောဘ၊ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲခြင်းနှင့် လှည့်ဖြားခြင်း၊ ဘုရားသခင်အပေါ် ပုန်ကန်ခြင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ခြင်း အစရှိသည့် စာတန်၏ စိတ်နေသဘောထားများ လူတို့တွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ လူသားတို့သည် ဘုရားသခင်၏ လုံးဝသန့်စင်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ရယူခြင်းတို့ မခံရသေးပါ။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက သူတဖန်ပြန်ကြွလာရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောဆိုခဲ့၏။ ကျမ်းစာတွင် ဘုရားသခင် တဖန်ကြွလာ၍ စီရင်မည်၊ သန့်ရှင်းသောသူများကို ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ချီဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း များစွာသောနေရာတို့တွင် ကြိုတင်ဟောကြားထား၏။ လူ့ဇာတိ ခံယူသော နောက်ဆုံးသောကာလ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်သည် လူသားမျိုးနွယ်ကို သန့်စင်ခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် သမ္မာတရားခပ်သိမ်းကို ဖော်ပြခဲ့ကာ သခင်ယေရှု၏ ရွေးနုတ်ခြင်းအမှုအပေါ် အခြေပြု၍ ဘုရားသခင်၏ အိမ်မှ အစပြုကာ စီရင်သည့်အမှုသစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့၏။ ဤသည်မှာ လူသား၏အပြစ်များသော သဘာဝကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် လူသားကို အပြစ်ချည်နှောင်ခြင်းနှင့် အချုပ်အနှောင်မှ လုံးဝလွတ်ကင်းရန်၊ စစ်မှန်သော လူသားကဲ့သို့နေထိုင်၍ ဘုရားသခင်၏ ရယူခြင်းကို ခံရန်နှင့် ဘုရားသခင်မှ လူသားမျိုးနွယ် အတွက် ပြင်ဆင်ပေးထားသော သာယာလှပသည့် ခရီးလမ်းဆုံးသို့ ဝင်ရောက်ရန် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော ရွေးနုတ်ခြင်းအမှုသည် နောက်ဆုံးသောကာလ ဘုရားသခင်အမှု၏ အခြေခံဖြစ်၍ နောက်ဆုံးသောကာလ၏ စီရင်ခြင်းအမှုသည် ဘုရားသခင် ကယ်တင်ခြင်းအမှု၏ ဗဟိုအချက်အခြာနှင့် အလေးထားမှုဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ဤအမှုအဆင့်မှာ လူသားမျိုးနွယ်၏ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏ နောက်ဆုံးသောကာလအမှုကို လက်ခံသူတို့သာလျှင် ကယ်တင်ခံရခွင့်ရှိကာ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်၍ ဘုရားသခင်ရှေ့ ချီဆောင်ခြင်း ခံရသူများ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ယနေ့ ဘာသာရေးလောကမှ ဂိုဏ်းဂဏအမျိုးမျိုးရှိ အချို့သူများက အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်သည် နောက်ဆုံးသောကာလ တဖန်ပြန်ကြွ လာသော သခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းကို တွေ့ခဲ့ရသဖြင့် ၎င်းတို့သည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ကို လက်ခံ၍ နောက်သို့ စတင်လိုက်ခဲ့ကြ၏။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်မှ ဖော်ပြသော သမ္မာတရားတို့ကြောင့်လည်း အချို့ မယုံကြည်သူများက အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ကို လက်ခံလာကြပြီဖြစ်သည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်ကို အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောထိုသူတို့ဖြင့် ဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်၏ ခရစ်ယာန်တို့သည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည့် နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ လမ်းပြမှုနှင့် ထိန်းကျောင်းမှုနှင့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို တွေ့ကြုံကာ ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် သမ္မာတရားများစွာကို တဖြည်းဖြည်း နားလည်လာကြကာ လူသားမျိုးနွယ် ပျက်စီးမှု၏ အရင်းခံနေရာနှင့် အနှစ်သာရတို့ကို ထင်ရှားစွာ မြင်လာခဲ့ကြ၏။ ဘုရားသခင်၏ စီရင်ခြင်းနှင့် ဆုံးမခြင်းဖြင့် လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် စိတ်မပျက်နိုင်သော သဘောထားတို့ကို အမှန်စင်စစ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေသည်။ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို သိသောကြောင့် ဘုရားသခင်ကို တဖြည်းဖြည်း ကြောက်ရွံ့လာကာ ဆိုးယုတ်မှုကို ရှောင်ရှား၍ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း နေကြ၏။ သမ္မာတရားအပေါ် ၎င်းတို့၏ နားလည်မှုဖြင့် လူသားတို့၏ ဘုရားသခင်အပေါ် နားလည်မှုမှာ တဖြည်းဖြည်း နက်ရှိုင်းလာကာ ဘုရားသခင်အပေါ် ၎င်းတို့၏နာခံမှုမှာ သာ၍ကြီးမားလာ၍ ထိုသူတို့သည် သမ္မာတရားကို သာ၍ လက်တွေ့ကျင့်သုံးလာကြ၏။ ထိုသူတို့သည် အပြစ်မှ လုံးဝလွတ်ကင်းလျှက် သန့်ရှင်းသည့် အနေအထားသို့ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားခဲ့ကြ၏။ ထိုအချိန်တွင် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ အမှုသစ်ကို လက်မခံသည့် ခရစ်ယာန်များသည် ခရစ်ယာန် ဘာသာကို ဆက်လက်ယုံကြည်ဆဲ ဖြစ်၏။ ၎င်းတို့သည် ခရစ်တော်၏နာမကို စွဲကိုင်လျှက် သမ္မာကျမ်းစာ၏ သင်ကြားမှုတို့ကို လိုက်နာကာ ဘုရားသခင်မှ ၎င်းတို့ကို အမှောင်ထုတွင်း ပို့ခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတို့ကို ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ ကြပါသည်။ ဤသည်မှာ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ လူသားတို့သည် နောင်တရရန် အခိုင်အမာငြင်းဆို၍ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည့် နောက်ဆုံးသော ကာလ တဖန်ပြန်ကြွလာခဲ့သော သခင်ယေရှုကို အကြောင်းမဲ့ ပြစ်တင်ရှုတ်ချကာ ဆန့်ကျင်၍ နောက်ဆုံးသောကာလ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ စီရင်ခြင်းအမှုကို လက်ခံရန် ငြင်းဆိုပါက အဆုံးတွင် ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အမှု၏ သုတ်သင်ဖယ်ရှားခြင်းကို ခံရမည်။

များပြားသောအကြံပြုချက်များ

ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့လုပ်ဆောင်မှသာလျှင် သခင်ယေရှု၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွရောက်လာခြင်းကိုကြိုဆိုနိုင်မည်နည်း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s