ဧဝံဂေလိ ဂီတ | ဘုရားဟာလူသားတို့အတွက်ပိုလှပတဲ့မနက်ဖြန်ကိုဖန်ဆင်းပေး

ကောင်းကင်ဘုံ, ဖန်ဆင်းသူ, အသက်, ဧဝံဂေလိ ဂီတ

Myanmar Gospel song 2019 | ဘုရားဟာလူသားတို့အတွက်ပိုလှပတဲ့မနက်ဖြန်ကိုဖန်ဆင်းပေး

 

ဘုရားပြန်လာတာ ကြိုဆိုတဲ့ ခါနာန်လယ်သမားတို့အား
ဘုရားဟာ အကျိုးအမြတ်နဲ့ ကောင်းကြီးတို့ကို ပေးအပ်တာဟာ
ကောင်းကင်ဘုံ လူသားတို့သာ အစဉ်ရှိစေရန် ဘုရားသည်
ကောင်းသောသီးပွင့်နှင့် မေတ္တာမွန်ကို ပေးအပ်သည် … ဟာ

Read More »