ဆုတောင်းပဌာနပြု ဓမ္မသီချင်း | ဆုတောင်းခြင်း၏အနက်

ဆုတောင်း, ဓမ္မသီချင်းများ, အသက်, MYANMAR HYMN SONG


ဝိညာဉ်တော်ကို ခေါ်ဖိတ်ဖို့၊ ဘုရားတို့ထိဖို့
ဆုတောင်းခြင်းဟာ လူသားများ ဘုရားနဲ့အတူ
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းတစ်သွယ်
ဆုတောင်းလေ တို့ထိမှု ဉာဏ်အလင်းနှင့် စိတ်ခိုင်မာမှု ပိုရလေ
ထိုသူတို့ စုံလင်ခြင်း အမြန်ဆုံး ရရှိနိုင်
ဆုတောင်းလေ တို့ထိမှု ဉာဏ်အလင်းနှင့် စိတ်ခိုင်မာမှု ပိုရလေ
ထိုသူတို့ စုံလင်ခြင်း အမြန်ဆုံး ရရှိနိုင်

Read More »