တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ဘာသာရေးလောကအတွင်းတွင် သခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ပါသလား

ဘာသာရေးအတွင်း၌၊ လူများစွာက ယုံကြည်နေကြသည်မှာ သင်းအုပ်ဆရာများနှင့် အကြီးအကဲများသည် ဘာသာရေးလောကတွင် အာဏာကို ကိုင်စွဲပြီး သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်သော ဖာရိရှဲများ၏လမ်းအတိုင်းလျှောက်သော်လည်း၊ သူတို့သည် သင်းအုပ်ဆရာများနှင့် အကြီးအကဲများကို လက်ခံပြီး၊ နောက်ကိုလိုက်ကြသော်လည်း၊ သူတို့သည် သင်းအုပ်ဆရာများနှင့် အကြီးအကဲများကို ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်၊ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် သူတို့လျှောက်သော လမ်းသည် ဖာရိရှဲများ ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်ဟု အဘယ်ကဲ့သို့ပြောနိုင်မည်နည်းဟူ၍ ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ဘာသာတရား အတွင်း ၌ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အမှန်တကယ် ကယ်တင်ခြင်း မခံရနိုင်သလော။

များပြားသောအကြံပြုချက်များ ဧဝံဂေလိတရားတော်

Myanmar Movie 2019 တရုတ်ပြည်မှ ဘာသာရေးဖိစီးနှိပ်စက်မှု ၅ (ကျရှုံးလုဆဲဆဲမှာ ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s