ခရစ်ယာန်သီချင်း | သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမှုတော်သစ်အတိုင်းလိုက်နာ၍ ဘုရားရဲ့ချီးမွမ်းခြင်း ရယူပါ

ခရစ်ယာန်သီချင်း | သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမှုတော်သစ်အတိုင်းလိုက်နာ၍ ဘုရားရဲ့ချီးမွမ်းခြင်း ရယူပါ


ဝါး … ဝါး … ဝါး …
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမှုကို လိုက်နာတာ
လူတွေ ယနေ့ဘုရားအလိုတော်ကို နားလည်၊
ဘုရားရဲ့တောင်းဆိုချက်အတိုင်း ပြုမူ၊ ဘုရားကို နာခံ၊
ဘုရားရဲ့လက်ရှိလိုအပ်ချက်များ လိုက်နာ၊
ဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးအသံတော်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းပါ
သို့မှသာ ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမှုကို လိုက်နာ သူများ အ ဖြစ်
သူတို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မြစ်ထဲ စီးမျော၊
ဘုရားကို မြင်ကာ ဘုရားရဲ့ချီးမွမ်း ခြင်း ခံရ
ဘုရားရဲ့စိတ်သဘောထား၊ လူသားရဲ့အယူအဆနဲ့ မနာခံမှု၊
လူ့ပင်ကိုသဘာဝနဲ့သဘောသဘာဝကို သူတို့ သိနိုင်
ထို့ပြင် ဘုရားကို အစေခံရင်း
လူတို့စိတ်သဘောထား ပြောင်းလဲ လာ လိမ့်မည်
ထိုသူတို့သာ ဘုရားကို ရသောသူများ ဖြစ်
ထိုသူတို့သာ တစ်ခုတည်းသော
စစ်မှန်သည့်လမ်းကို အမှန် တွေ့ရှိသူများ အမှန်တွေ့ရှိသူများ

Read More »