(နာကြည်းဖွယ်ရာ အမှတ်တရများ) ဇာတ်လမ်းတို ၃ သင်သည် ရှင်ပေါလုကို အမှန်တကယ် နားလည်ပါသလား

နှစ် နှစ်ထောင်ကြာသည်အထိ ရှင်ပေါလုသည် သခင့်ကိုယုံကြည်သူအားလုံးအတွက် လိုက်လျှောက်ရန် စံပြတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကျွနု်ပ်တို့သည် ရှင်ပေါလုအား အမှန်တကယ် နားလည်ကြပါသလား။ ကျွနု်ပ်တို့သည် သခင့်အတွက် ရှင်ပေါလု၏ အပင်ပန်းခံအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဖုံးကွယ်နေသည့် ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အမှန်တကယ် သိရှိပါသလား။ ရှင်ပေါလု၏ သဘောသဘာဝသည် မည်သို့နည်း။ သူ၏ အနှစ်သာရသည် မည်သို့နည်း။ ဤ တိုတောင်းသည့် ဗီဒီယိုသည် တကယ့်ရှင်ပေါလုကို နားလည်ရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်။

ခရစ်ယာန်ဧဝံဂေလိရုပ်ရှင်များကို အခမဲ့ကြည့်ရှုခြင်း

Myanmar Movie 2019 တရုတ်ပြည်မှ ဘာသာရေးဖိစီးနှိပ်စက်မှု ၅ (ကျရှုံးလုဆဲဆဲမှာ ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း)

Myanmar Gospel Movie (နားခိုရာအိမ် ဘယ်မှာလဲ ) God Gave Me a Happy Family

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s