ခရစ်ယာန်သီချင်း | ဘုရားရဲ့ ရင်းနှီးသူသာ သူ့ကိုဆက်ကပ်ဖို့ ထိုက်တန်

ကျေးဇူးတော်, ခရစ်ယာန်, ဆုတောင်းခြင်း, ဓမ္မသီချင်း, သခင်ကို ချစ်ခြင်း

ခရစ်ယာန်သီချင်း | ဘုရားရဲ့ ရင်းနှီးသူသာ သူ့ကိုဆက်ကပ်ဖို့ ထိုက်တန်


ဘုရားကိုဆက်ကပ် တဲ့သူဟာ သူ့ရဲ့ရင်းနှီးသူဖြစ်ရမယ်
ဘုရားကချစ်တဲ့သူ၊ ဘုရားကိုသစ္စာရှိတဲ့သူ။
လူအရှေ့ မှာဖြစ်ဖြစ် နောက်ကွယ်မှာဖြစ်ဖြစ် ဆက် ကပ်တဲ့အခါ
ဘုရားရဲ့ ဝမ်းမြောက်မှုကို ရယူနိုင်ပြီး
ဘုရား အ ရှေ့မှာ မြဲမြဲရပ်တည်နိုင်မယ်။
သူများတွေသင့်ကို ဘယ်လိုပဲဆက်ဆံ
သင့်လမ်းသင်လျှောက်ပြီး
သင့်ဒုက္ခတွေကို ဘုရားဆီအပ်နှံမယ်။
ဒါဟာ ဘုရားရဲ့ ရင်းနှီးသူပါ
ဒါဟာ ဘုရားရဲ့ ရင်းနှီးသူပါ
ဘုရားရဲ့ ရင်းနှီးသူဟာဘုရားယုံနိုင်သူ
သူတို့ဟာ ဘုရားရဲ့ပူပန်မှုနဲ့ အလိုတော်ကို ခံစားတတ်တယ်။
နာကျင်ပြီး အားနည်းပေမယ့် တောင့်ခံနိုင်တယ်
ကိုယ့်အကြိုက်ကိုစွန့်ပြီး ဘုရားကိုကျေနပ်စေတယ်၊ ကျေနပ်စေတယ်

Read More »