သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်ပြချက် (၃)

ကျေးဇူးတော်, ခရစ်တော်, ယုံကြည်ခြင်း, ယေရှု, သမ္မာကျမ်းစာ

သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ စကားလုံးတိုင်းသည် ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့သည့် စကားလုံးများ မဟုတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင် ယခင်လုပ်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်သည့် အဆင့်နှစ်ဆင့်အကြောင်းကို ရေးမှတ်ထားခြင်းသာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့အနက် တစ်ပိုင်းမှာ ပရောဖက်များ၏ အနာဂတ္တိ ဟောကြားချက်များကို ရေးထားသည့် မှတ်တမ်း ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ပိုင်းမှာ ဘုရားသခင် ခေတ်အဆက်ဆက်၌ အသုံးပြုခဲ့သည့် လူများက သူတို့၏ အတွေ့အကြုံများနှင့် သူတို့သိသည့် အကြောင်းအရာများကို ရေးထားသည့် အပိုင်းဖြစ်သည်။ လူ၏ အတွေ့အကြုံများသည် လူ၏ အတွေးများ၊ အသိပညာများနှင့် စွန်းထင်းနေကြပါသည်၊ ယင်းကို ရှောင်ရှား၍ မရနိုင်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာအထဲရှိ ကျမ်းအများအပြားထဲတွင် လူ၏ ခံယူချက်များ၊ ပုဂ္ဂိလ်စွဲ သို့မဟုတ် အယူစွဲဖြင့် ဘက်လိုက်ပြီး ရှုမြင်သည့် လူ၏သဘောများ၊ လူ၏ အဓိပ္ပာယ်မရှိသည့် အနက်ဖွင့်ချက်များ ပါဝင်ကြသည်။ မှန်ပါသည်၊ စကားလုံးအများစုသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဉာဏ်အလင်းဖွင့်ပြမှုနှင့် အလင်းပေးမှု၏ ရလဒ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် မှန်ကန်သည့် အနက်ဖွင့်ချက်များ ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် သမ္မာတရား၏ လုံးဝတိကျသော ထုတ်ဖော်ခြင်းများဖြစ်သည်ဟု ပြော၍ မရနိုင်သေးပါ။ အချို့သော အရာများနှင့်ပတ်သက်လျှင် ၎င်းတို့၏ ရှုထောင့်များသည် ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံ၏အသိ သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဉာဏ်အလင်းဖွင့်ပြမှုသာ ဖြစ်သည်။ ပရောဖက်များ၏ အနာဂတ္တိဟောကြားချက်များသည် ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင် ညွှန်ကြားပေးခဲ့သော အရာများ ဖြစ်သည်။ ဟေရှာယ၊ ဒံယေလ၊ ဧဇရ၊ ယေရမိနှင့် ယေဇကျေလတို့၏ အနာဂတ္တိ ဟောကြားချက်များသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က တိုက်ရိုက် ညွှန်ကြားချက်မှလာသည်၊ သူတို့သည် မြင်သောသူများ ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး၊ ပရောဖက်ပြုသည့် ဝိညာဉ်ကို ရရှိထားကြပြီး သူတို့အားလုံးသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းခေတ်မှ ပရောဖက်များ ဖြစ်သည်။ ပညတ်တော်ခေတ် အတွင်း၌ ယေဟောဝါ၏ နှိုးဆော်မှုကို ရရှိခဲ့ကြသော ထိုသူတို့သည် ယေဟောဝါက တိုက်ရိုက် ညွှန်ကြားသည့် အနာဂတ္တိ ဟောကြားချက် အများအပြားကို ဟောခဲ့ကြသည်။ ယေဟောဝါက သူတို့အထဲတွင် ဘာကြောင့် အလုပ် လုပ်ခဲ့ပါသနည်း။ ဘာကြောင့်နည်းဟုဆိုလျှင် အစ္စရေးလူမျိုးများသည် ဘုရားသခင် ရွေးချယ်သည့် လူများ ဖြစ်ခဲ့ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပရောဖက်များ၏ အလုပ်သည် ထိုသူတို့အကြား၌ လုပ်ရန်ဖြစ်ပြီး ထိုသူတို့သည် ထိုသို့သော ဗျာဒိတ်များကို လက်ခံနိုင်သည့် အရည်အချင်းများ ရှိခဲ့ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တကယ်တမ်းတွင် သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုက သူတို့အားဖော်ပြခဲ့သည့် ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်များကို နားမလည်ခဲ့ကြပါ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့၏ နှုတ်မှတဆင့် ထိုဗျာဒိတ်များကို ပြောကြားခဲ့သည်မှာ အနာဂတ်တွင် ထိုဗျာဒိတ်များကို လူတို့ နားလည်နိုင်စေရန်၊ ထိုအရာများသည် အမှန်တကယ်ပင် ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်ဖြစ်ကြောင်းကို မြင်နိုင်စေရန်၊ ထိုအရာများသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ထံမှ ဖြစ်ကြောင်း၊ လူထံမှလာသော အရာများ မဟုတ်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထံမှ ဖြစ်ကြောင်းကို အတည်ပြုရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတော်ခေတ် အတွင်း၌မူ၊ ယေရှု ကိုယ်တိုင် သူတို့ကိုယ်စား ထိုအရာများ အားလုံးကို လုပ်ပေးခဲ့သည့်အတွက် လူတို့သည် အနာဂတ်ဟောကြားချက်များကို မဟောကြတော့ပေ။ သို့ဖြစ်လျှင် ယေရှုသည် ပရောဖက်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါသလား။ ယေရှုသည် ပရောဖက်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည် တမန်တော်များ၏ အလုပ်ကိုပါ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် အနာဂတ်ကို ဟောကြားခြင်းနှင့် တရားဟောခြင်း နှစ်မျိုးစလုံးကို လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတဝမ်းတွင် လူများကို သွန်သင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ယေရှု လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အလုပ်နှင့် ယေရှု ကိုယ်စားပြုခဲ့သည့်အရာမှာမူ မတူပါ။ သူသည် လူသားမျိုးနွယ်ကို ရွေးနုတ်ကယ်တင်ရန်၊ လူကို အပြစ်မှ ကယ်တင်ရန် လာခဲ့သည်၊ သူသည် ပရောဖက် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်၊ တမန်တော် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်၊ ထို့ထက်ပိုသည်မှာ သူသည် ခရစ်တော် ဖြစ်သည်။ ပရောဖက် တစ်ဦးသည် အနာဂတ်ကို ဟောကြားနိုင်သော်လည်း၊ သူ့ကို ခရစ်တော်ဟု မခေါ်နိုင်ပါ။ ထိုစဉ်အချိန်က ယေရှုသည် အနာဂတ်အကြောင်းကို အများအပြား ဟောခဲ့သောကြောင့် ယေရှုကို ပရောဖက်တစ်ဦးဟု ခေါ်နိုင်သော်လည်း သူသည် ပရောဖက် တစ်ဦး ဖြစ်သောကြောင့် ခရစ်တော် မဟုတ်ဟု ပြော၍ မရပါ။ အကြောင်းမှာ သူသည် ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင်ကို ကိုယ်စားပြုကာ အဆင့် တစ်ဆင့်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ယေရှု၏ အသွင်လက္ခဏာများသည် ဟေရှာယနှင့် တခြားစီ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူသည် ရွေးနုတ်ကယ်တင်သည့်အမှုကို အပြီးဆောင်ရွက်ရန် လောကသို့ လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် လူကိုလည်း အသက်ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် သူ့ထံသို့ တိုက်ရိုက်လာခဲ့သည်။ သူလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အလုပ်၌ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ထံမှ လှုံ့ဆော်ချက်များ သို့မဟုတ် ယေဟောဝါထံမှ လမ်းညွှန်ချက်များ မရှိခဲ့ပါ။ ဝိညာဉ်တော်က တိုက်ရိုက် အလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်—ထိုအချက်သည် သူရှုသည် ပရောက်ဖက် တစ်ဦး မဟုတ်ကြောင်းကို သက်သေထူပြရန် လုံလောက်သော အချက်ဖြစ်သည်။ သူလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ပထမ အလုပ်မှာ ရွေးနုတ်ကယ်တင်သည့် အလုပ်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအလုပ်မှာ အနာဂတ်ကို ဟောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် ပရောဖက် တစ်ဦး၊ တမန်တော် တစ်ဦးထက် ပိုသည်၊ ရွေးနုတ်ကယ်တင်သောသူ ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်ကို ဟောကြားပေးခဲ့သူများသည် အနာဂတ်ကိုသာ ဟောကြားပေးနိုင်ခဲ့ကြပြီး တခြား အလုပ်များကို လုပ်ဆောင်သောအခါ၌ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို ကိုယ်စားပြုနိုင်စွမ်း မရှိခဲ့ကြပါ။ မည်သည့်ကမျှ လူ မလုပ်ကိုင်ခဲ့ဘူးသည့် အလုပ် အများအပြားကို ယေရှု လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လူသားမျိုးနွယ်အား ရွေးနုတ်ကယ်တင်သည့် အလုပ်ကိုလည်း လုပ်ခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ သူသည် ဟေရှာယကဲ့သို့သောသူများနှင့် မတူခဲ့ပါ။ လူတချို့တို့က ယနေ့ခေတ် ရေစီးကြောင်းကို လက်မခံကြသည်မှာ ယင်းသည် သူတို့အတွက် အတားအဆီးတစ်ခု ဖြစ်စေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူတို့က- “ဓမ္မဟောင်းကျမ်းခေတ်မှာလည်း ပရောဖက် အများအပြားက စကားတွေ အများကြီး ပြောခဲ့ကြတယ်—အဲဒီ ပရောဖက်တွေကကော ဘာကြောင့် လူဇာတိခံယူတဲ့ ဘုရားသခင် မဟုတ်တာလဲ။ ယနေ့ခေတ် ဘုရားသခင်လည်း စကားတွေ ပြောတယ်—အဲဒါက သူဟာ လူဇာတိခံယူတဲ့ ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ သက်သေပြဖို့ လုံလောက်တဲ့အချက် ဖြစ်ပါသလား။ သင်က သမ္မာကျမ်းစာကို အမြင့်မြတ်ဆုံး အရာအဖြစ်လည်း မသတ်မှတ်၊ ကျမ်းစာကိုလည်း မလေ့လာဘူး—ဒါဆို သူက လူဇာတိခံယူတဲ့ ဘုရားသခင် ဖြစ်တယ်လို့ သင်ဘာကို အခြေခံပြီး ပြောနိုင်သလဲ။ သူတို့ကို သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က လမ်းညွှန်ပေးခဲ့တယ်လို့ သင်က ပြောတယ်။ ပြီးတော့ လက်ရှိ လုပ်နေတဲ့အဆင့်ကို ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင်က လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သင်က ယုံကြည်တယ်—ဒါပေမဲ့ သင်က ဘာကို အခြေခံပြီး အဲဒီလို ပြောနိုင်တာလဲ။ သင်က သင့်အာရုံကို ဘုရားသခင် ယနေ့ပြောတဲ့ စကားဆီမှာ စူးစိုက်ထားပြီး၊ သင်ဟာ သမ္မာကျမ်းစာကို ငြင်းပယ်လျက် ဘေးဖယ်ထားတယ်” ဟု ပြောကြသည်။ ထို့ပြင်၊ သင်သည် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနှင့် အများနှင့်ကွဲလွဲဆန့်ကျင်မှုကို ယုံကြည်သည်ဟုလည်း ပြောကြသည်။Read More »