ကိုယ်တော် ကျွန်ုပ်အား ကယ်တင်ခဲ့

ခရစ်ယာန်, ဆုတောင်း

I
(ကိုယ်တော် ကျွနု်ပ်အား ကယ်တင်ခဲ့)၂
(ကိုယ်တော် ကျွနု်ပ်အား ကယ်တင်ခဲ့)၂
လူ့ဇာတိခံယူ ဘဝရဲ့ခက်ခဲမှုများတွန်းလှန်၊
လူတွေကြား ပုန်းကွယ်၊ ဘယ်သူမှ သူ့ကို မသိခဲ့
ကိုယ်တော် ကျွနု်ပ်အား ကယ်တင်ဖို့ တရားစီရင်ခဲ့၊
ကျွနု်ပ်ကို ဆေးကြောဖို့ အပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သောကြောင့်
နာကျင်မှုများစွာ ကျွနု်ပ်ခံစားခဲ့သည်
ဘုရားကို နှလုံးသားမှချစ်၍
ကြင်နာမှုများနှင့်ကျေးဇူးတော်ကို ကျွနု်ပ်ခံစား
ဘုရား၏ကယ်တင်ခြင်း
မိမိအထီးကျန်မှု အဆုံးသတ်ခြင်း၊
ပျက်သုန်းခြင်းမရှိဘဲ ကျေးဇူးတော်သည် မရှိ
ဘုရား၏ကယ်တင်ခြင်း
မိမိအထီးကျန်မှုအဆုံးသတ်ခြင်း၊
ပျက်သုန်းခြင်းမရှိဘဲ ကျေးဇူးတော်သည် မရှိ

Read More »