နှုတ်ကပတ်တော် ဓမ္မသီချင်း ဘုရားအတွက် သက်သေခံရန် လူတို့တာဝန်

 

I
ဘုရား သင့်ကို အသက်ပေးအပ်၊
ဒါ သင်တို့ သူ့ဆီက ရသော လက်ဆောင်ဖြစ်သည်
ဒါ့ကြောင့် ဘုရားအတွက် သက်သေခံရန် သင်တို့တာဝန်ဖြစ်သည်
ဘုရားသခင်သည် အစ္စရေးလူမျိုးတို့၌ မရှိခဲ့သော သူ့ဘုန်းတော်၊
သူ့အသက်ကို သင်တို့အား ပေးအပ်၏
ဒါ့ကြောင့် သင်တို့အသက်နှင့်
ပျိုရွယ်ချိန်ကို သူ့အဖို့ ပေးရမည်
သင်တို့သည် ဘုရား၏ဘုန်းတော်ကို
ရရှိသောကြောင့် ဘုရား၏သက်သေခံရမည် စီမံထားသည်
ဒါဟာ ဘုရားသခင် သင်တို့အားပေးအပ်ခဲ့သော
ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သည်
ဒါ့ကြောင့် ဘုရားဘုန်းတော်ကို သက်သေခံရန် သင်တို့တာဝန်ပေRead More »